Spring naar de inhoud

privacy policy.

Social World COMMV respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van haar website. Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, delen en beveiligen.

Informatieverzameling

Wij verzamelen alleen persoonlijke informatie die noodzakelijk is voor onze diensten en activiteiten. Deze informatie omvat bijvoorbeeld naam, contactgegevens, bedrijfsgegevens en financiële informatie. Wij verzamelen deze informatie via onze website, e-mails, telefoongesprekken en andere communicatiekanalen.

Informatiegebruik

Wij gebruiken de verzamelde persoonlijke informatie om onze diensten en activiteiten te verlenen, waaronder projectmanagement, facturering, communicatie en rapportage. Wij kunnen ook persoonlijke informatie gebruiken om onze klanten te informeren over onze nieuwe producten, diensten en evenementen.

Informatiedeling

Wij delen de verzamelde persoonlijke informatie niet met derden, behalve in de volgende gevallen:

  • Wanneer we de informatie delen met onze dienstverleners die nodig zijn voor de verlening van onze diensten, zoals hostingbedrijven en softwareleveranciers.
  • Wanneer we verplicht zijn om informatie te delen op basis van wet- of regelgeving.
  • Wanneer we de informatie delen in het kader van een fusie, overname of verkoop van ons bedrijf.
 

Informatiebeveiliging

Wij nemen redelijke stappen om de verzamelde persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik, verlies of vervalsing. Wij houden ons aan geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wijzigingen in het Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op onze website en zullen van kracht zijn vanaf de datum van publicatie.

Contact

Als u vragen heeft over ons Privacybeleid, neem dan contact met ons op via onze website of per e-mail.